Kỹ sư Trịnh Tuấn Đông

tin tức về Kỹ sư Trịnh Tuấn Đông mới nhất

“Hô biến” tro xỉ của Nhiệt điện Na Dương thành đường giao thông
 

28/12/2020

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hai kỹ sư của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đã nghiên cứu thành công đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”.