Kỷ niệm 45 năm chiến thắng 30/4

tin tức về Kỷ niệm 45 năm chiến thắng 30/4 mới nhất

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

01/05/2020

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

ICAP chúc mừng Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam
icon

Kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) và Hội Hữu nghị Cuba – Việt Nam đã gửi thư chúc mừng nhân sự kiện.