kỹ năng

tin tức về kỹ năng mới nhất

Trong tương lai, con người có thể tử vong vì những lý do không ngờ tới này
 

26/11/2019

Trong tương lai, con người có thể tử vong vì robot tình dục, do Trái Đất bị tấn công bởi tiểu hành tinh khác...