kỳ đà

tin tức về kỳ đà mới nhất

Phát hiện hàng chục con cầy hương và nhiều thú rừng trong tủ bảo ôn
 

05/02/2021

Công an phát hiện hàng chục con cầy hương đã qua sơ chế và còn nguyên lông, dúi rừng, kỳ đà, mèo rừng, sóc bay... đang được bảo quản trong tủ bảo ôn tại nhà dân.