Phú Thọ: Thúc đẩy dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp

Phú Thọ: Thúc đẩy dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp

Để giải quyết tận gốc về sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết, thiếu định hướng thị trường..., tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai là hướng đi tất yếu, mở đường cho phương thức sản xuất tập trung, hiện đại, hướng đến sự phát triển của nền nông nghiệp công nghệ cao.
Ngành y tế thành công với đề án 1816

Ngành y tế thành công với đề án 1816

Hiện nay với hơn 200 bệnh viện vệ tinh từ tỉnh đến huyện đã giảm tải cho ngành y tế đặc biệt là tuyến trung ương, nhiều kỹ thuật trước đây được coi là đỉnh cao của trung ương nay đến phổ biến đến huyện, tỉnh.
Những điển hình phát triển du lịch sinh thái bền vững

Những điển hình phát triển du lịch sinh thái bền vững

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ của thế giới và cũng là mục tiêu hàng đầu cho phát triển của Việt Nam được hiện thực hóa tại Chỉ thị 36 CT/TW ngày 25/06/1998 của Bộ Chính trị về công tác tăng cường bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nướ
Tổng Cục Thuế tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN

Tổng Cục Thuế tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN

Cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ đã được Tổng cục Thuế thực hiện khá quyết liệt trong thời gian qua.

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM