kinh tế ven biển

tin tức về kinh tế ven biển mới nhất

Quảng Ninh có thêm Khu kinh tế ven biển Quảng Yên rộng trên 13.000 ha
 

25/09/2020

Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.