kiểu mẫu

tin tức về kiểu mẫu mới nhất

Thái Bình: Đề xuất các mức thưởng đậm để khuyến khích xây dựng nông thôn mới nâng cao
 

04/11/2021

Những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay tỉnh đang nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.