kiểm dịch y tế

tin tức về kiểm dịch y tế mới nhất

TPHCM: Sáp nhập 7 trung tâm thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
 

21/05/2019

UBND TPHCM vừa có quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) trên cơ sở sáp nhập 7 trung tâm khác.