khuyến tài

tin tức về khuyến tài mới nhất

Hà Nội: Đầu tư, thúc đẩy phong trào khuyến học tại quận Hà Đông
 

26/05/2022

Toàn bộ 17/17 phường trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) đã thành lập Hội khuyến học, huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các nhà giáo, trí thức tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.