khủng hoảng kinh tế

tin tức về khủng hoảng kinh tế mới nhất

Khủng hoảng kinh tế khiến tình dục an toàn trở thành chuyện đắt đỏ ở quốc gia này
 

04/03/2022

Cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở Lebanon khiến các biện pháp bảo vệ tình dục an toàn trở nên quá đắt đỏ với nhiều người trưởng thành trẻ tuổi.