không sử dụng tiền mặt

tin tức về không sử dụng tiền mặt mới nhất

Ứng phó với dịch bệnh: Bệnh viện đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt
 

31/08/2020

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là một trong những biện pháp hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.