Khổng Minh Tuấn

tin tức về Khổng Minh Tuấn mới nhất

Hà Nội: Người dân ở vùng đỏ tiêm vắc xin như thế nào?
 

09/09/2021

Theo ông Khổng Minh Tuấn, người dân ở khu vực có dịch phải tuân thủ phòng dịch trước, khi hết dịch mới tiêm vắc xin. Những người ở vùng đỏ vẫn phải chờ hết dịch mới tiêm vắc xin.