không gian

tin tức về không gian mới nhất

Phát hiện 4 vật thể lạ chưa có lời giải đáp trong không gian
 

12/07/2020

Các nhà thiên văn học bối rối về bốn vật thể phát hiện trong không gian sâu bằng kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ.