không gian mang

tin tức về không gian mang mới nhất

Bắc Kạn: Phấn đấu 95% các cơ sở giáo dục trang bị kỹ năng để học sinh tham gia môi trường mạng an toàn
 

01/11/2021

Triển khai chương trình 'Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng 2021 - 2025', Bắc Kạn đã đưa ra mục tiêu phấn đấu 95% các cơ sở giáo dục trang bị kỹ năng để học sinh tham gia môi trường mạng an toàn.