khói thuốc

tin tức về khói thuốc mới nhất

Hải Phòng: Xây dựng mô hình nhà hàng, khách sạn không khói thuốc
 

07/09/2020

Năm 2020, Hải Phòng phấn đấu có 100 % các nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong nhà hàng và các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch không khói thuốc.