khảo cổ

tin tức về khảo cổ mới nhất

Phát hiện 150 đầu lâu ở sâu trong hang động tại Mexico hơn 1.000 năm
 

04/05/2022

Theo các nghiên cứu xác minh, số đầu lâu này có khả năng đều là của phụ nữ và là vật hiến tế thời xưa.