khám theo yêu cầu có được thanh toán bhyt không

tin tức về khám theo yêu cầu có được thanh toán bhyt không mới nhất

Quy định mới về quyền lợi khám chữa bệnh BHYT như thế nào?
 

19/02/2019

Theo Nghị định số 146/2018 từ năm 2019 quyền lợi của người tham gia BHYT có nhiều thay đổi, đặc biệt là quy định về việc khám ở các tỉnh giáp ranh.