khách VIP

tin tức về khách VIP mới nhất

Khách “VIP” rút tiền khỏi ngân hàng
 

09/09/2021

Dòng tiền từ khách “VIP” tiếp tục rời khỏi ngân hàng, chảy sang kênh trái phiếu và cổ phiếu.