kết quả mẫu xét nghiệm 2 người

tin tức về kết quả mẫu xét nghiệm 2 người mới nhất

Nghệ An: Đã có kết quả mẫu xét nghiệm người từng tiếp xúc với BN 714 và người về từ Đà Nẵng
 

06/08/2020

CDC Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 một giáo viên Anh ngữ về từ Đà Nẵng và một người đàn ông từng tiếp xúc với BN 714. Kết quả cho thấy 2 người này âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.