Kết quả kinh doanh 6 tháng

tin tức về Kết quả kinh doanh 6 tháng mới nhất

Ngành nào dễ kiếm tiền nhất trong đại dịch?
 

06/08/2020

Bên cạnh kết quả kinh doanh tiêu cực của hầu hết các nhóm ngành, truyền thông, ô tô & phụ tùng, tài nguyên  cơ bản và công nghệ  thông tin là các nhóm ngành có kết quả kinh doanh khá tích cực.