kết quả bầu cử mỹ

tin tức về kết quả bầu cử mỹ mới nhất

Ngôi sao của ông Trump ở Đại lộ Danh vọng được quây lại, ngăn phá hoại
 

05/11/2020

Ngôi sao của ông Donald Trump trên Đại lộ Danh vọng Hollywood đã được quây hàng rào để ngăn phá hoại giữa lúc kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sắp được công bố.