Kết nối thị trường

tin tức về Kết nối thị trường mới nhất

Tiếp nhận, chuyển giao công nghệ - hướng đi tắt đón đầu tối ưu doanh nghiệp Việt
 

19/11/2020

Tiếp nhận, chuyển giao công nghệ từ các nước có nền KHCN phát triển là cách đi tắt, đón đầu cho những nước đang phát triển.Việt Nam đã và đang thực hiện công việc này một cách hiệu quả.