kế hoạch đầu tư vốn ngân sách

tin tức về kế hoạch đầu tư vốn ngân sách mới nhất

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2019
 

26/01/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho các Bộ, ngành, địa phương.