huyện quỳnh phụ

tin tức về huyện quỳnh phụ mới nhất

Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình hướng tới phát triển toàn diện, bền vững
 

15/10/2020

Trong giai đoạn từ 2015 -2020, kinh tế huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,3%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.