Huyện Phong Điền quán triệt nghị quyết Trung ương 5

Sáng ngày 3/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho cán bộ, đảng viên các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: thuathienhue.gov.vn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ-TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Các báo cáo viên cũng phân tích những quan điểm, mục tiêu, các giải pháp của Đảng trong 3 nghị quyết nêu trên và  một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết quan trọng này đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và nắm vững quan điểm của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng vào tình hình thực tế tại địa phương.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Nam
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Chồng hư
Chồng hư
Chồng em sinh hoạt bừa bãi, rủ rê bạn bè trai gái về ăn nhậu, nên bị đòi nhà lại.

Đọc nhiều