huyện diễn châu

tin tức về huyện diễn châu mới nhất

Cả làng quyết bám trụ quê, mỗi nhà thu vài trăm triệu đến nửa tỷ mỗi năm
 

08/01/2021

Vừa đến cổng làng, hương lạc rang, mạch nha, đường vani thơm phưng phức tỏa ra, cứ 3 ngày xuất bán 3 tấn, làng nghề bánh kẹo đem lại cho nhiều hộ gia đình ở Diễn Vạn (Diễn Châu, Nghệ An) bám trụ làm giàu, doanh thu 300-500 triệu đồng/hộ/năm.