huy động vốn

tin tức về huy động vốn mới nhất

Hà Nội huy động hơn 55.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
 

21/08/2020

Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm đầu năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2020 của Hà Nội là 56.512,8 tỷ đồng.