hưởng sai chế độ

tin tức về hưởng sai chế độ mới nhất

Quảng Bình: Thu hồi tiền chính sách của những đối tượng hưởng sai quy định
 

20/12/2018

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu địa phương cấp huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên để phát hiện những đối tượng hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công không đúng quy định. Những đối tượng sai sót sẽ yêu cầu trả lại những khoản đã được hưởng.