Hưng Yên triển khai thành công nhiều biện pháp phòng chống mại dâm

Nhờ có các biện pháp thanh kiểm tra thường xuyên, phát các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã giúp tỉnh Hưng Yên đạt kết quả trong công tác phòng chống tội phạm.


Hưng Yên triển khai thành công nhiều biện pháp phòng chống mại dâm - ảnh 1
Ảnh minh họa

62 vụ mại dâm được triệt phá

Trong 5 năm (2011- 2016), trên toàn tỉnh Hưng Yên đã chữa trị, giáo dục, cai nghiện cho 949 lượt người nghiện ma túy; trong đó cai nghiện bắt buộc cho 636 lượt người, cai nghiện tự nguyện cho 70 lượt người; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ- CP 136 lượt người, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo Đề án UBND tỉnh phê duyệt 107 lượt người.

Về công tác phòng, chống mại dâm, từ năm 2011 đến nay, Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đã thực hiện 130 cuộc kiểm tra, kiểm tra 446 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhắc nhở 312 cơ sở, lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động 103 cơ sở, với số tiền xử phạt là 58.200.000 đồng. Trong 5 năm, đấu tranh, triệt phá được 62 vụ mại dâm, bắt 288 đối tượng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào khác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở hầu hết các địa phương. 

 

Từ năm 2011 đến nay, Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đã thực hiện 130 cuộc kiểm tra, kiểm tra 446 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhắc nhở 312 cơ sở, lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động 103 cơ sở, với số tiền xử phạt là 58.200.000 đồng. Trong 5 năm, đấu tranh, triệt phá được 62 vụ mại dâm, bắt 288 đối tượng.

 

Tính đến tháng 10/2016, toàn tỉnh đã xây dựng được 67 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn xã hội và không phát sinh tệ nạn xã hội, thực hiện thí điểm 2 mô hình phát huy sức mạnh của cộng đồng trong phòng ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm và hỗ trợ người bán dâm hoàn lương, ổn định cuộc sống; 6 mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp giảm tác hại về phòng chống HIV trong phòng, chống mại dâm”; 1 mô hình “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp giảm tác hại về lây nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm”.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 153 Đội công tác xã hội tình nguyện với 1.024 tình nguyện viên tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các Đội tình nguyện hoạt động rất tích cực trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương.

Nỗ lực của Chi cục Phòng, chống tệ nạn

Để đạt được hiệu quả như thế là nỗ lực của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên sau năm năm thành lập.

Từ khi thành lập Chi cục đến nay, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chi cục đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Quyết định, Đề án… với mục tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các các cơ chế, chính sách được ban hành đã có hiệu quả tích cực và tác dụng thiết thực trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi, phòng, chống mua bán người, HIV/AIDS; tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, cơ quan liên quan trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về lĩnh vực này.

Theo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tinh, trong thời gian tới, Hưng tiếp tục tham mưu cho Sở LĐTBXH chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện phòng, chống mại dâm. Sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người thông qua các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp… tăng cường công tác dự phòng, hướng mạnh về cộng đồng và dựa vào cộng đồng

Tiếp tục nhân rộng các mô hình xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm và mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng.

Đổi mới công tác cai nghiện ma túy, mở rộng Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện, đặc biệt chú trọng đến công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng bằng thuốc Cedemex, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex trên địa bàn tỉnh.

Khánh Ngọc
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều