hưng vlog

tin tức về hưng vlog mới nhất

Video nhảm, xấu, độc...như một thứ dịch tai hại khó kiểm soát
 

12/10/2020

Những nội dung nhảm, xấu và độc xuất hiện trên mạng xã hội như một loại dịch bệnh, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ dễ lây lan, bùng phát.