huấn luyện doanh nghiệp

tin tức về huấn luyện doanh nghiệp mới nhất

Henry Hà Ngọc Hưng: Người huấn luyện doanh nghiệp cần một chữ tâm đủ tầm
 

14/01/2022

Không khoa trương trong lĩnh vực tư vấn là huấn luyện doanh nghiệp, nhưng thời gian qua, ông Henry Hà Ngọc Hưng đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp thay đổi phương thức và chiến lược kinh doanh để thích ứng và vượt qua khó khăn đại dịch.