HTX

tin tức về HTX mới nhất

Huế: Xây dựng HTX nông nghiệp Quảng Thọ kiểu mới, rau má làm sản phẩm chủ lực
 

08/12/2020

Tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững, doanh thu hàng năm khoảng 13 tỷ đồng, Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ 2 đã góp phần nâng cao, tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm thành viên.