Hợp tác xã

tin tức về Hợp tác xã mới nhất

Lâm Đồng: Nhiều HTX sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đổi mới phương thức hoạt đông, sản xuất gắn với chuỗi giá trị
 

06/12/2021

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao của HTX góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, hình thành HTX điển hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Mô hình Hợp tác xã kiểu mới, vừa phát triển kinh tế vừa làm du lịch
icon

Thời gian qua, một số mô hình hợp tác xã cho thấy hiệu quả trong hoạt động, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.