hợp tác hoa kỳ asean

tin tức về hợp tác hoa kỳ asean mới nhất

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với ASEAN
 

28/02/2019

Ngày 28/2 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Jakarta, Indonesia, đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban hợp tác chung (JCC) ASEAN - Hoa Kỳ.