hợp nhất

tin tức về hợp nhất mới nhất

VietinBank hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với chuyên môn
 

05/06/2020

Chủ trương hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng là một chủ trương mới, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ.