hợp nhất chi cục thuế

tin tức về hợp nhất chi cục thuế mới nhất

Sáp nhập 194 chi cục thuế thành 92 chi cục thuế khu vực
 

31/07/2019

Hiện nay 31 địa phương thực hiện triển khai sắp xếp, hợp nhất 194 chi cục thuế để thành lập 92 chi cục thuế khu vực, giảm 102 chi cục thuế còn 609 chi cục thuế.