hợp đồng vận tải

tin tức về hợp đồng vận tải mới nhất

Phát hiện lái xe kinh doanh vận tải không có hợp đồng vận chuyển, lộ bằng lái giả
 

13/09/2021

Lái xe kinh doanh vận tải hành khách nhưng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định, tài xế sử dụng giấy phép lái xe (bằng lái) giả, được mua với 4 triệu đồng.