hợp đồng bảo hiểm

tin tức về hợp đồng bảo hiểm mới nhất

Khách hàng dễ dàng biết được quyền lợi của mình nhờ dự án “FWD Bảo hiểm dễ hiểu”
 

26/10/2020

Bảo hiểm FWD vừa công bố dự án đặc biệt “FWD Bảo hiểm dễ hiểu” có nhiều cải tiến lớn nhằm mang đến một hợp đồng bảo hiểm đơn giản, sinh động, dễ hiểu cho khách hàng.