hồi sức covid

tin tức về hồi sức covid mới nhất

Những người 'truyền tin' của bệnh nhân Covid-19 cho thân nhân
 

26/08/2021

Bệnh nhân Covid-19 vào viện không có người nhà đi kèm nên các nhân viên phụ trách sẽ thông báo tình trạng bệnh nhân cho thân nhân của họ. Đây là công việc không hề dễ dàng đặc biệt thông tin của những F0 phải hồi sức tích cực.