hội nghị quan chức cao cấp asean

tin tức về hội nghị quan chức cao cấp asean mới nhất

Hội nghị Quan chức Cao cấp ASEAN (SOM)
 

07/09/2020

Sáng 7/9, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã chủ trì các Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN và Ban Điều hành của Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ Ex-COM).