hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean

tin tức về hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean mới nhất

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về ứng phó dịch bệnh
 

19/02/2020

Thực hiện chương trình Năm ASEAN 2020, Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN năm 2020 (ADMM hẹp) diễn ra tại Hà Nội sáng 19/2. Hội nghị đã ra Tuyên bố chung của BTQP các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh.