hội nghị cấp cao đặc biệt

tin tức về hội nghị cấp cao đặc biệt mới nhất

ASEAN+3 họp Hội nghị Cấp cao Đặc biệt về ứng phó dịch bệnh COVID-19
 

14/04/2020

Tiếp theo Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN, chiều ngày 14/4/2020 đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với dịch bệnh COVID-19.