hội nghị cấp cao đặc biệt asean3

tin tức về hội nghị cấp cao đặc biệt asean3 mới nhất

Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19
 

14/04/2020

Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày 14/4 tại Hà Nội. Dưới đây là toàn văn Tuyên bố chung của Hôi nghị.