hội nghị cấp cao đặc biệt asean

tin tức về hội nghị cấp cao đặc biệt asean mới nhất

Tuyên bố Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó với dịch bệnh COVID-19
 

14/04/2020

Ngày 14/04, các nhà lãnh đạo ASEAN đã dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Hội nghị đã đưa ra Tuyên bố chung.