Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

tin tức về Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 mới nhất

Phiên đối thoại của Lãnh đạo ASEAN với đại diện AIPA, ASEAN-BAC và thanh niên ASEAN
 

26/06/2020

Chiều ngày 26/6 đã diễn ra các Phiên đối thoại dưới hình thức trực tuyến giữa Lãnh đạo Cấp cao ASEAN với đại diện Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) và đại diện Thanh niên ASEAN.