Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3

tin tức về Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 mới nhất

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 trực tuyến đặc biệt về ứng phó dịch Covid-19
 

04/06/2020

Ngày 4/6, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đã họp theo hình thức trực tuyến.