Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

tin tức về Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững mới nhất

Hội đồng Doanh nghiệp Vì sự Phát triển bền vững có hai Chủ tịch
 

24/06/2020

Ngày 23/06 tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã tổ chức thành công Kỳ họp Ban Chấp hành hành VBCSD Nhiệm kỳ 2020 – 2023.