hội đồng bảo an liên hợp quốc

tin tức về hội đồng bảo an liên hợp quốc mới nhất

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhân dịp Việt Nam đảm nhận trọng trách
 

01/01/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa gửi đi Thông điệp nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.