Học viện Tiểu thương VPBank

tin tức về Học viện Tiểu thương VPBank mới nhất

VPBank được tôn vinh 'Ngân hàng có dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam'
 

01/10/2020

Với dự án “Học viện Tiểu thương”, VPBank đã vinh dự được Tạp chí Asiamoney tôn vinh là “Ngân hàng có dự án trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam” (Best Bank for Corporate social responsibility - CSR) năm 2020.