Học viện Báo chí

tin tức về Học viện Báo chí mới nhất

Nữ sinh trường Báo và hành trình ‘Áp lực tạo kim cương’
 

21/06/2022

Đào Thị Hồng Ngọc (sinh năm 2000) vừa tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Biên tập Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.